Depression og tristhed

Føler du, at du er nede i et sort hul? At verden passerer forbi uden for dig, men at du ikke rigtig deltager i den? Bliver du ikke længere glad over de ting i livet, som plejer at gøre dig glad: dine børn, din kæreste, dine venner og familie? Føler du dig mindre værd end andre mennesker, og har du svært ved at se, hvorfor andre mennesker skulle have lyst til at være sammen med dig? Rammes du ofte af skyldfølelse over ting du har gjort eller sagt, som du synes du kunne have gjort anderledes?

Depression er hyppig. Man regner med, at 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en behandlingskrævende depression i løbet af livet. Derudover er det meget sandsynligt, at sygdommen depression er underdiagnosticeret hos mænd. Hyppigheden af depression er øget de sidste årtier, specielt de lettere og moderate depressioner. Depression er en vigtig årsag til sygdomsbelastning verden over, bl.a. fordi mange mennesker går længe med en depression uden at få behandling. Undersøgelser viser, at depression er den lidelse, der forværrer livskvaliteten mest hos sine ofre sammenlignet med dødelige sygdomme (kilde www.sundhed.dk). Depression er ikke kun smertefuldt for den person, som den rammer – pårørende bliver ofte meget belastede og nogle gange “meddepressive” af samlivet med en svært deprimeret person. Det er desværre stadig tabubelagt at tale åbent om, at man har en depression. Mange har derfor en tendens til at skjule, at de har det psykisk rigtig skidt. Alle føler sig triste af og til, men depression er langt mere alvorligt. Heldigvis hjælper behandling.

Kognitiv samtaleterapi til behandling af depression

I terapien tager vi udgangspunkt i, at din tristhed og depression er tegn på, at du lige nu sidder fast i nogle uløste problematikker eller belastninger i dit liv. Hvordan ser dit liv ud lige nu? Hvordan har det set ud det sidste års tid? Hvordan så din barndom ud? Det er sjældent blot én enkelt belastende hændelse, men ofte et samspil mellem mange faktorer i dit liv – både nuværende, fortidige, fysiske og genetiske, der afgør om du bliver ramt af en depression. Man taler her om sårbarhedsfaktorer eller dispositioner til at udvikle en depression. Det at få øje på disse belastninger og give noget opmærksomhed og omsorg til de forhold, der har bragt dig ud i en depression, er ofte meget hjælpsomt.

Herefter har vi fokus på at udfordre de negative tanke, følelses- og adfærdsmønstre, der vedligeholder din depression. Vi realitetstester dine negative og selvkritiske tanker (hvor sandsynligt er det, at alle dine veninder er blevet trætte af at være sammen med dig?). Vi undersøger, hvordan du hver eneste dag kan gøre gode ting for dig selv. Disse små selvomsorgsfulde aktiviteter har til formål, at du langsomt begynder at få lyst til de små ting i livet, samt, at du giver dig selv noget positiv opmærksomhed og omsorg. Ad denne vej vil du kunne begynde at opleve, hvad der gør dig glad, hvad der er med til at styrke dit selvværd og hvad der på sigt igen kan få dig til at leve livet fuldt ud.

Er du nysgerrig på at høre mere om mine erfaringer med at behandle depression, så kontakt mig endelig

Om Ane Aakerlund

Jeg er autoriseret psykolog med 21 års terapeutisk erfaring med praksis i København. Jeg tilbyder samtaleterapi og rådgivning til unge og voksne med vidt forskellige personligheds- og livsproblematikker. Den drivende kraft i mit arbejde er, at jeg dagligt oplever, at terapi kan give et andet menneske et rigere liv med et højere selvværd og en større styrke til at kapere de udfordringer, som man møder livet igennem.

Jeg har gennem årene specialiseret mig i arbejdet med særligt sensitive unge og voksne mennesker. Min erfaring inkluderer en mangeårig fordybelse i det særligt sensitive og forskningen i sensitivitet er en af de centrale inspirationskilder til mit arbejde.

For mange mennesker er det et stort skridt at opsøge en psykolog. Det kan være forbundet med sårbarhed og smerte at erkende, at man har brug for støtte til at komme videre. Ved vores første møde snakker vi om forventninger og ønsker til et forløb, og finder sammen frem til, hvad der passer dig bedst.

Det siger andre om deres forløb hos Ane

Kontakt

Hvis du har lyst til at vide mere om min metode, eller bare er nysgerrig, er du altid velkommen til at ringe eller skrive for at få en uforpligtende snak.