Kriser

Har du været udsat for...

  • Ulykke
  • Dødsfald
  • Skilsmisse
  • Fyring
  • Indbrud
  • Overfald
  • Eksistentielle kriser og overgange​

Krisereaktioner

I en krisesituation vil du ofte reagere på måder, som synes fremmed for dig selv. Du vil opleve, at tanker og følelser kan køre i ring, og du føler ikke, at du kan styre, hvordan og hvornår disse følelser kommer til udtryk. Du vil kunne have svært ved at genkende dig selv og vil have en følelse af at have mistet kontrollen.

Utroskab, skilsmisse, fyring, organisationsændringer, dødsfald og overfald kan skabe utryghed og chokere os. Som regel vil du reagere kraftigt på disse oplevelser i en periode, og herefter vil du kunne vende tilbage til en mere almindelig hverdag, hvor tankerne ikke fylder så meget. Men nogle oplevelser er bare ikke lige til at komme sig over. I sådanne situationer kan det være brugbart at tale med en psykolog og få sat ord på nogle af de følelser og tanker som fylder.

Kriseterapi

Når vi arbejder med kriser taler vi i første omgang om, hvad det er, der er sket, og hvordan du reagerede. Det du har oplevet og din reaktion herpå, kan på denne måde komme til at give mere mening, så det bliver muligt for dig at være til stede i den situation, du står i nu, og samtidig kan du få en oplevelse af at have mere retning i livet. I en samtale omkring en krise vil jeg også give dig hjælp til at håndtere eventuelle flashbacks til den udløsende situation eller billeder og tanker, der bliver ved med at overvælde dig. Ved både at få talt oplevelserne i gennem og ved at forstå, hvorfor du reagerede, som du gjorde, vil du kunne nå frem til et sted, hvor du bedre kan give slip på det, der bliver ved med at plage dig.

Livskriser

Kriser kan også være livskriser og disse er mere eksistentielle og ikke noget du nødvendigvis skal bearbejde eller give slip på. Eksistentielle kriser kan handle om svære erkendelser i dit liv. At livet ikke blev som du regnede med, at du selv eller andre ikke lever op til dine forventninger, at ensomhed eller meningsløshed fylder så meget, at der ikke er plads til glæden i dit liv. I samtaleterapi kan du få hjælp til at forstå dig selv bedre, til at få mere mod på det svære liv, og til at finde retning og mening med det, der lige nu kan opleves som et følelsesmæssigt kaos.

Om Ane Aakerlund

Jeg er autoriseret psykolog med 21 års terapeutisk erfaring med praksis i København. Jeg tilbyder samtaleterapi og rådgivning til unge og voksne med vidt forskellige personligheds- og livsproblematikker. Den drivende kraft i mit arbejde er, at jeg dagligt oplever, at terapi kan give et andet menneske et rigere liv med et højere selvværd og en større styrke til at kapere de udfordringer, som man møder livet igennem.

Jeg har gennem årene specialiseret mig i arbejdet med særligt sensitive unge og voksne mennesker. Min erfaring inkluderer en mangeårig fordybelse i det særligt sensitive og forskningen i sensitivitet er en af de centrale inspirationskilder til mit arbejde.

For mange mennesker er det et stort skridt at opsøge en psykolog. Det kan være forbundet med sårbarhed og smerte at erkende, at man har brug for støtte til at komme videre. Ved vores første møde snakker vi om forventninger og ønsker til et forløb, og finder sammen frem til, hvad der passer dig bedst.

Det siger andre om deres forløb hos Ane

Kontakt

Hvis du har lyst til at vide mere om min metode, eller bare er nysgerrig, er du altid velkommen til at ringe eller skrive for at få en uforpligtende snak.